logotype

Thông Báo Kết Quả Bảo Vệ KLTN Đợt 2 Năm 2022 Và Việc Nộp Báo Cáo KLTN Sau Bảo Vệ

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 như sau:

1. Chương trình Chất lượng cao : Bảng điểm KLTN đợt 2 năm 2022 CLC

2. Chính qui đại trà : Bảng điểm KLTN đợt 2 năm 2022 CQĐT

3. Sinh viên chỉnh sửa báo cáo khóa luận tốt nghiệp theo ý kiến đóng góp của Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp đã được cập nhật trong file "Bảng điểm KLTN đợt 2 năm 2022" và theo mẫu : Mẫu trình bày KLTN

4. Sinh viên xem quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021 - 2022 tại đây: 

QĐ thành lập HĐ bảo vệ KLTN đợt 2 nh 2021 - 2022 CLC

QĐ thành lập HĐ bảo vệ KLTN đợt 2 nh 2021 - 2022 CQĐT

 5. Sinh viên nộp báo cáo khóa luận tốt nghiệp theo qui trình của phòng đào tạo từ nay đến ngày 31/07/2022Qui trình nộp KLTN sau bảo vệ

Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021 - 2022

 
Khoa Công nghệ Phần mềm trân trọng thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp và danh sách Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021 - 2022 như sau:
 
Hội đồng 1: 08h00 thứ 4 ngày 20/07/2022 tại phòng E4.1
 
Hội đồng 2: 08h00 thứ 4 ngày 20/07/2022 tại phòng E4.3

Hội đồng 3: 08h00 thứ 4 ngày 20/07/2022 tại phòng E3.3

Danh sách cụ thể như sau:

1. DS Hội đồng chấm KLTN đợt 2 năm học 2021 - 2022 CLC

 
 
* Lưu ý: 
 
1. Sinh viên có mặt tại Hội đồng lúc 7h45 nếu bảo vệ buổi sáng và 12h45 nếu bảo vệ buổi chiều để chuẩn bị.
 
2. Sinh viên in mỗi đề tài làm 03 cuốn báo cáo nộp cho Hội đồng vào đầu buổi bảo vệ đồng thời nộp file hoàn chỉnh cuối cùng vào thư mục sau từ nay đến ngày 15/07/2022
 
 
 
3. Sinh viên mặc trang phục lịch sự và lễ phép khi báo cáo.
 

 

Danh Sách Phản Biện Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm Học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021  - 2022

1. Danh sách phản biện đề tài KLTN đợt 2 năm học 2021 - 2022 CLC

2. Danh sách phản biện đề tài KLTN đợt 2 năm học 2021 - 2022 CQĐT

Đề nghị các bạn sinh viên trong danh sách liên hệ và gửi báo cáo gấp cho Giảng viên phản biện.
 
Thời hạn Giảng viên Phản biện nộp phiếu Nhận xét : 10 ngày.
 
Lịch bảo vệ KLTN đợt 2 năm học 2021 - 2022 dự kiến: 19/07/2022

Lịch báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 như sau: 

1. Hội đồng 1 : 8h00 ngày 12/7/2022 tại phòng E4.2

2. Hội đồng 2: 8h00 ngày 12/7/2022 tại phòng E4.3

3. Hội đồng 2: 8h00 ngày 12/7/2022 tại phòng E4.3

Danh sách cụ thể như sau: 

Lớp SE501.M21.PMCL

Lớp SE501.M21

Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ và đầy đủ.

 

Lịch Nộp Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 2 Năm Học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Lớp thực tập doanh nghiệp SE501.M21.PMCL và SE501.M21 nộp file báo cáo và file scan phiếu đánh giá của doanh nghiệp đã có điểm đánh giá cùng dấu của doanh nghiệp theo mẫu Mẫu phiếu đánh giá thực tập và báo cáo tham khảo rồi cập nhật thông tin thực tập tốt nghiệp vào link sau trước ngày 18/06/2022 :

Qui định tên file báo cáo thực tập doanh nghiệp như sau: TTDN_MSSV_Họ Tên Sinh Viên_Tên Lớp

Tên file scan phiếu đánh giá doanh nghiệp đã có điểm đánh giá và đóng dấu công ty như sau: PDG_MSSV_Họ tên sinh viên_Tên lớp

Nộp báo cáo TTDN và phiếu đánh giá học kỳ 2 năm học 2021 - 2022.

Sau đó cập nhật thông tin thực tập doanh nghiệp (nội dung thực tập, nơi thực tập, điểm đánh giá của doanh nghiệp) vào các file sau:

1. Lớp SE501.M21

2. Lớp SE501.M21.PMCL

Đồng thời sinh viên nộp báo cáo và phiếu đánh giá tốt nghiệp của doanh nghiệp bản giấy, ký tên danh sách thực tập doanh nghiệp tại văn phòng khoa Công nghệ Phần mềm (phòng E7.2, Trường Đại học Công nghệ Thông tin) trong giờ hành chính (sáng 8h00 - 11h00; chiều 13h30 - 16h30) ngày 24/06/2022.

Ngày báo cáo dự kiến: 04-08/07/2022.

Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient