logotype

Điều chỉnh lịch ký tên danh sách Đồ án chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

1Lớp Đồ án chuyên ngành SE112.J21 và SE112.J21.PMCL ký tên vào danh sách tại văn phòng khoa (phòng E7.2) sáng ngày 24/06/2019 từ 8h00 đến 11h00

 

2. Lớp thực tập doanh nghiệp SE501.J21.PMCL và SE501.J21 nộp báo cáo kèm theo phiếu đánh giá của doanh nghiệp đã có điểm đánh giá theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/298-m%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%ADp-doanh-nghi%E1%BB%87p-v%C3%A0-phi%E1%BA%BFu-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) sáng ngày 25/06/2019  từ 8h00 đến 11h00.

 

Đồng thời đề nghị sinh viên lớp SE501.J21 và SE501.J21.PMCL cập nhật thông tin thực tập tốt nghiệp  và file báo cáo thực tập doanh nghiệp theo link sau trước ngày 22/06/2019

 

Qui định tên file báo cáo thực tập doanh nghiệp như sau: MSSV_Họ Tên Sinh Viên_Tên Lớp

 

Ví dụ: 15520026_Phan Đức Anh_SE501.J21.PMCL

 

https://drive.google.com/drive/folders/1a8lmhqPjbkMGCZNGccKMrIhJVyzidago?usp=sharing

3. Lớp SE505.J21 và SE505.J21.PMCL nộp mỗi đề tài 2 cuốn báo cáo đóng cuốn bình thường theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào sáng ngày 26/06/2019 từ 8h00 - 11h00.

Đồng thời sinh viên cập nhật file báo cáo Khóa luận tốt nghiệp theo link sau trước ngày 24/6/2019: 

Qui định tên file báo cáo KLTN như sau : MSSV1&MSSV2_Tên lớp_Giảng viên hướng dẫn

Ví dụ: 14520404&14520556_SE505.J21_Phạm Thi Vương

https://drive.google.com/drive/folders/141TGs7DVciQ7HTnEIr38TLSE444awoTf?usp=sharing

 

 

Thông báo v/v khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của GV học kỳ II, năm học 2018-2019

Phòng TT-PC-ĐBCL gửi thông báo về việc khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 2018-2019 (File đính kèm).
Sinh viên xem thông tin chi tiết để thực hiện khảo sát.

 

Quyết định điều chỉnh tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo quyết định điều chỉnh tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 như sau:

Điều chỉnh tên đề tài KLTN lớp CLC

Điều chỉnh tên đề tài KLTN lớp Đại trà

Thông báo lịch thi vấn đáp học kỳ 2 năm học 2018- 2019 Khoa CNPM

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thi vấn đáp các lớp học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 như sau:

Lịch thi vấn đáp HK 2 năm học 2018-2019 Khoa CNPM các lớp 

Thông Báo Nộp Báo Cáo Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 lớp SE505.J21 và SE505.J21.PMCL nộp mỗi đề tài 2 cuốn báo cáo đóng cuốn bình thường theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào sáng ngày 24/06/2019 từ 8h00 - 11h00.

Đồng thời sinh viên cập nhật file báo cáo Khóa luận tốt nghiệp theo link sau: 

Qui định tên file báo cáo KLTN như sau : MSSV1&MSSV2_Tên lớp_Giảng viên hướng dẫn

Ví dụ: 14520404&14520556_SE505.J21_Phạm Thi Vương

https://drive.google.com/drive/folders/141TGs7DVciQ7HTnEIr38TLSE444awoTf?usp=sharing

 

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient