logotype

Bộ môn MT Ảo & PT Game

BỘ MÔN MÔI TRƯỜNG ẢO VÀ PHÁT TRIỂN GAME

TS. Dương Minh Đức

Quyền trưởng khoa CNPM

Hướng nghiên cứu:

Quan tâm tìm hiểu:

T.DUNG DINH

ThS. Đinh Nguyễn Anh Dũng

Hướng nghiên cứu: Các kĩ thuật đồ họa nâng cao trong game 3D, các giải pháp server cho game trực tuyến

Quan tâm tìm hiểu: Quy trình và công nghệ sản xuất game

 

A.DUNG TRAN

ThS. Trần Anh Dũng

Hướng nghiên cứu: Search Engine

Quan tâm tìm hiểu: Công nghệ .Net, Lập trình Game, Lập trình trên thiết bị di động

 

C.TRUC

ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

Hướng nghiên cứu: Quy trình, phương pháp phát triển phần mềm (Agile,Scrum, XP,..), bài toán tối ưu trong quản lý 

Quan tâm tìm hiểu: Công nghệ lập trình Web, Open Source liên quan đến hướng nghiên cứu quản lý dự án, CRM/ERP, CMS,..

 

KHA

ThS. Nguyễn Vĩnh Kha

 

Hướng nghiên cứu: Machine Learning và Data Mining

 

Quan tâm tìm hiểu: Phát triển các ứng dụng phần mềm trên nền Web và Mobile 

Khang

ThS. Mai Trọng Khang

Hướng nghiên cứu: Computer Security

Quan tâm tìm hiểu: Machine Learning, Artificial Immune System, AI, Deep Learning

Toàn

KS. Nguyễn Tấn Toàn

Hướng nghiên cứu: Công nghệ tri thức, máy học, kiến trúc phần mềm, an ninh máy tính

Quan tâm tìm hiểu: Quy trình phát triển phần mềm, kiến trúc phần mềm

Hà

ThS. Hoàng Văn Hà

Hướng nghiên cứu: Machine Learning

Quan tâm tìm hiểu: Phát triển Web, lập trình trên mobile, AI

HuyHNK

ThS. Huỳnh Nguyễn Khắc Huy

Hướng nghiên cứu: Machine Learning, Information Extraction, Text Classification

Quan tâm tìm hiểu: Web developing, Open source, Security

 TrinhHHTM

KS. Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh

Hướng nghiên cứu: Các hệ thống thông minh, Big data

Quan tâm tìm hiểu: Quy trình, công nghệ phát triển game, phần mềm

 

Copyright 2020  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient