Thông báo học vụ

Thursday, April 11, 2024 super_user THÔNG BÁO HỌC VỤ 252
Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệ p đợt 02 năm 2024 như sau: Ngày Công việc 1 19/04/2024 – 28/04/2024 Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https:// daa.uit.edu.vn/sinhvien/ dangky-totnghiep 2...
Monday, March 18, 2024 THÔNG BÁO HỌC VỤ 673
Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 như sau: DSSV dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 Đề nghị những sinh viên có tên...
Tuesday, March 12, 2024 THÔNG BÁO HỌC VỤ 2725
Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo về việc duyệt đề cương đề tài Khóa luận tốt nghiệp như sau: DS đề tài KLTN đợt 2 năm học 2023 - 2024 CLC DS đề tài KLTN đợt 2 năm học 2023 - 2024 CQĐT Đề cương nào...
Monday, March 11, 2024 THÔNG BÁO HỌC VỤ 214
Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) thông báo kế hoạch tổ chức thi giữa kỳ (GK) học kỳ 2 năm học 2023-2024 như sau: - Thời gian thi tập trung: Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 20/4/2024 (trong thời gian thi...

Tin mới