Software R&D Intern

Mô tả công việc

    Được đào tạo để tham gia vào các chương trình nghiên cứu phát triển giải pháp công nghệ chuẩn theo mô hình quốc tế. Tùy vào năng lực, thực tập sinh có thể được giao hỗ trợ các dự án nhỏ trong các mảng phù hợp trong các lĩnh vực hoạt động của công ty. 

    Áp dụng các kiến thức được học ở nhà trường, được đào tạo bởi Singalarity và tự học để giải quyết những thử thách công nghệ trong dự án thực tế.

    Đặc biệt, được hướng dẫn để tự tin làm việc và đối xử ngang hàng với các chuyên gia công nghệ của đối tác ở Mỹ, Anh, Nga, Singapore.

    Phát triển toàn diện theo chiều rộng và chiều sâu về kiến thức lý thuyết lẫn thực hành, cùng đạo đức và tác phong chuẩn mực để thành chuyên gia nghiên cứu tầm khu vực và quốc tế.

Yêu cầu:

    Hiện là sinh viên các ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin, toán-tin học, có thành tích học tập tốt.

    Có ý chí và mong muốn mãnh liệt để thành chuyên gia cao cấp.  

    Có khả năng đọc + hiểu + tổng hợp các bài báo nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu kỹ thuật trong lĩnh vực quan tâm và cả lĩnh vực liên quan.

    Đam mê nghiên cứu và tìm hiểu sâu các kiến thức công nghệ nền tảng trong định hướng R&D.

    Có kiến thức nền tảng về khoa học máy tính, toán, kỹ năng lập trình, có năng lực về thuật toán, cấu trúc dữ liệu,…

    Kỹ năng với một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình trong số Java, C / C ++, Python, JavaScript, SQL v.v…

    Điểm cộng: nếu có hiểu biết về mạng, hệ thống, AI, database, hoặc có dự án cá nhân thú vị đã thực thi, và tốc độ gõ > 60WPM.

Thông tin chi tiết xem tại đây

SGT.Software RD Intern Poster