Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 như sau:

DSSV dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách xử lý học vụ nộp đơn cứu xét tại văn phòng khoa (phòng E7.2) từ nay đến thứ sáu ngày 22/03/2024 trong giờ hành chính (Sáng từ 8h00 - 11h30; Chiều từ 13h30 - 16h00)