logotype

Thông Báo Kết Quả Bảo Vệ KLTN Đợt 2 Năm 2022 Và Việc Nộp Báo Cáo KLTN Sau Bảo Vệ

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 như sau:

1. Chương trình Chất lượng cao : Bảng điểm KLTN đợt 2 năm 2022 CLC

2. Chính qui đại trà : Bảng điểm KLTN đợt 2 năm 2022 CQĐT

3. Sinh viên chỉnh sửa báo cáo khóa luận tốt nghiệp theo ý kiến đóng góp của Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp đã được cập nhật trong file "Bảng điểm KLTN đợt 2 năm 2022" và theo mẫu : Mẫu trình bày KLTN

4. Sinh viên xem quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021 - 2022 tại đây: 

QĐ thành lập HĐ bảo vệ KLTN đợt 2 nh 2021 - 2022 CLC

QĐ thành lập HĐ bảo vệ KLTN đợt 2 nh 2021 - 2022 CQĐT

 5. Sinh viên nộp báo cáo khóa luận tốt nghiệp theo qui trình của phòng đào tạo từ nay đến ngày 31/07/2022Qui trình nộp KLTN sau bảo vệ

Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient