logotype

Lịch thi cuối học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 các lớp hình thức vấn đáp đồ án trực tuyến

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thi cuối học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 hình thức vấn đáp đồ án trực tuyến như sau:

1. Các lớp Chất lượng cao

2. Các lớp Chính qui đại trà

 

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient