logotype

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2022

NGÀNH TUYỂN SINH:

 - Ngành Công nghệ thông tin
 - Ngành Khoa học máy tính
 - Ngành Hệ thống thông tin
 - Ngành An toàn thông tin

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO: Học tập trung, thời gian đào tạo 02 (hai) năm.

THỜI GIAN TUYỂN SINH: dự kiến giữa tháng 10/2022.

Thông tin chi tiết xem tại đây: https://sdh.uit.edu.vn/node/2310

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tef/1/16/1f535.png");">

Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient