logotype

Thông báo cho sinh viên tham dự hội thảo "giới thiệu về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực IT cho sinh viên"

 
Thực hiện kế hoạch triển khai Đề án “Mô hình giáo dục 4.0 trên nền tảng áp dụng CDIO hiện đại tại ĐHQG-HCM, giai đoạn 2018-2022” (Đề án Giáo dục 4.0) tại trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường sẽ tổ chức hội thảo giới thiệu về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực IT cho sinh viên nhằm nâng cao ý thức về sở hữu trí tuệ trong sinh viên.
 
Phòng ĐTSĐH&KHCN đã thông báo tổ chức hội thảo giới thiệu về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực IT cho sinh viên tại đây: https://khcn.uit.edu.vn/thong-bao-ve-viec-dang-ky-tham-du-hoi-thao-gioi-thieu-ve-so-huu-tri-tue-trong-linh-vuc-it-cho-sinh
Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient