logotype

Lịch Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 2 Năm Học 2018 - 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch báo cáo thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 như sau:

* Lớp SE501.J21.PMCL & SE501.J21

Thời gian: 13h30 ngày 18/07/2019.

Địa điểm: Các phòng E3.2, E3.3, E3.4, E4.2, E4.3, E4.4_tòa nhà E theo danh sách.

Danh sách nộp báo cáo TTDN lớp SE501.J21.PMCL

Danh sách nôp báo cáo TTDN lớp SE501.J21

Lưu ý: Những sinh viên chưa có dấu nơi thực tập trên giấy đánh giá phải bổ sung gấp trước ngày 17/07/2019.

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient