logotype

Thứ tự sơ đồ chỗ ngồi - Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2018

 
 
Phòng CTSV xin gửi thông báo sơ đồ chỗ ngồi cũng như thứ tự nhận bằng của học viên và sinh viên theo như link đính kèm 
http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/le-tot-nghiep-dot-2-nam-2018-thu-tu-trao-bang-so-do-cho-ngoi-va-cac-luu-y
Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient