logotype

Quyết định giao đề tài KLTN đợt 1 năm 2019 hệ đào tạo chính qui

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Quyết định giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 hệ đào tạo chính qui đại trà.

QĐ giao đề tài KLTN đợt 1 năm 2019 hệ chính qui đại trà

 

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient