logotype

Thông báo sinh viên khóa 2017 nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên khóa 2017 nhận Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng tại phòng E7.2 tòa nhà E từ ngày 24-28/09/2018 trong giờ hành chính (sáng từ 7h30 - 11h30; chiều từ 13h30 - 16h00)

Danh sách chứng chỉ GDQP khóa 2017

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient