logotype

Tuyển sinh chương trình GST UIT 2017

Giới thiệu

Chương trình Global Software Talent (GST) do khoa Công nghệ phần mềm, ĐH CNTT hợp tác với FPT Software nhằm đào tạo qui trình phần mềm và kỹ năng làm việc cho sinh viên UIT, giúp sinh viên có cơ hội tìm hiểu, tiếp cận qui trình cũng như môi trường làm việc thực tế tại Fsoft.

Nội dung: bao gồm 3 module: CORE, TECH, và MOCK Project. Trong đó MOCK là module thực hành, sinh viên sẽ được tham gia vào các dự án giả, theo một quy trình phát triển phần mềm đầy đủ từ đầu đến cuối tương tự như các dự án thực tế.
Sinh viên chọn đăng ký một trong 4 lớp: (30- 40 sv/lớp)
-.Net Developer
-Java Developer
-C++ Developer
-Android Developer

Thời gian: 8-10 tuần, mỗi tuần 2.5 - 3.5 ngày. Dự kiến bắt đầu từ ngày 5/7/2016

Địa điểm: ĐH CNTT và FSoft.

Yêu cầu

- SV UIT các khóa 7,8,9 (ưu tiên sv năm cuối và sv khoa CNPM)
- Khóa học hoàn toàn miễn phí
- SV đăng ký được chọn, yêu cầu tham dự đầy đủ các buổi học, cam kết không bỏ học giữa chừng. Nếu không sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật từ khoa.
Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên được cấp chứng chỉ GST cùng xác nhận, điểm đánh giá của FSoft. Kết quả này, sv có thể dùng để làm báo cáo học phần thực tập tốt nghiệp.

- Các bạn quan tâm vui lòng đăng ký thông tin vào form sau: https://goo.gl/GTIhOf

- Hạn đăng ký: Đến hết ngày 15/6/2017. Danh sách chính thức dự kiến thông báo vào ngày 18/6/2016

Liên hệ

- Cô Phan Nguyệt Minh (  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) - Khoa CNPM

Tham khảo
https://www.youtube.com/watch?v=InJrYcrSqaA

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient