logotype

Thông báo lớp Đồ án Mã nguồn mở SE111.H21 gặp giảng viên hướng dẫn

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Mã nguồn mở SE111.H21 học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 gặp giảng viên hướng dẫn vào lúc 10h00 ngày 18/4/2017 tại Giảng đường 3.

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient