logotype

LỊCH THI VẤN ĐÁP HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2018-2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thi vấn đáp cuối học kỳ hè năm học 2018 - 2019 như sau:

MÃ LỚP TÊN MÔN HỌC MÃ GIẢNG VIÊN TÊN GIẢNG VIÊN THỨ TIẾT Ngày thi PHÒNG
SE102.J31 Nhập môn phát triển game 80073 Nguyễn Vĩnh Kha 2 1234 12/8/2019 B5.08
SE100.J31 Phương pháp Phát triển Phần mềm Hướng đối tượng 80235 Phạm Thi Vương 6 1234 16/8/2019 B1.22
Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient