logotype

Thông Báo Kết Quả Bảo Vệ KLTN Đợt 2 Năm 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 như sau:

https://drive.google.com/file/d/11IVibIflkFOfBLTbngBcz1zFtjmtxRb1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1LNSZX-PaJDVI9fJ4inqZyEHB0DeiL6JZ/view?usp=sharing

Quyết định thành lập Hội đồng chấm KLTN đợt 2 năm 2019:

https://dochub.com/xuanth-dovx6y/zRvZ7W/407-qd-dhcntt-15-07-2019-scan-pdf?dt=zyutYFAfTy8uC5vVQzCn

https://dochub.com/xuanth-dovx6y/KgEa4M/406-qđ-đhcntt-15-7-2019-scan-pdf?dt=vxTthk54kmjDnHTrKTZv

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo mỗi đề tài sinh viên nộp 01 cuốn báo cáo đã điều chỉnh theo ý kiến đóng góp của giảng viên phản biện và Hội đồng chấm KLTN đóng bìa cứng màu xanh dương, chữ mạ vàng theo mẫu qui định http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html đồng thời bổ sung thêm tên đề tài bằng tiếng anh trên trang bìa về văn phòng khoa và 01 cuốn giống như vậy cho Thư viện trường vào ngày thứ năm 15/08/2019 trong giờ hành chính (sáng từ 8h00 - 11h00, chiều từ 13h30 - 16h00)

 

 

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient