logotype

Lịch thực hành các lớp HT2 học kỳ hè năm học 2016 - 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch học thực hành các lớp hình thức 2 như sau:

1. Chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/0B7BlHlC0dDgpMTJsWVh5Nm9fTzQ/view?usp=sharing

2. Chương trình Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/0B7BlHlC0dDgpM3M0eTREU0ZxdFE/view?usp=sharing

 

Lịch bảo vệ KLTN đợt 2 năm học 2016 - 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 như sau:

Thời gian : 7h30 thứ tư ngày 12/7/2017.

Địa điểm : Phòng E3.3 (tầng 3, tòa nhà E)

Lưu ý : Sinh viên in lại 2 cuốn báo cáo sau khi phản biện để nộp cho hội đồng chấm KLTN trước khi bảo vệ.

Đề nghị sinh viên cập nhật bổ sung tên đề tài bằng Tiếng Anh vào file danh sách hội đồng sau từ nay đến ngày 11/7/2017

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RDWd3DbMkqpD8U8qng-fcHYZo4WDshO5XqmKI8JgVvA/edit?usp=sharing

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 như sau

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 như sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13KtHqbxgowHHpup9wcIGTxxmWPMhUkUGES6O4O3UtsM/edit?usp=sharing 

Quyết định thành lập Hội đồng chấm KLTN đợt 2 năm 2017:

https://drive.google.com/file/d/0B7BlHlC0dDgpSmcycDdXN3lRdGs/view

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo mỗi đề tài sinh viên nộp 01 cuốn báo cáo đã điều chỉnh theo ý kiến đóng góp của GV phản biện và Hội đồng chấm KLTN đóng bìa cứng màu xanh dương, chữ mạ vàng theo mẫu qui định http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html đồng thời bổ sung thêm tên đề tài bằng tiếng anh trên trang bìa về văn phòng khoa và 01 cuốn giống như vậy cho Thư viện trường vào sáng ngày thứ tư 26/7/2017 trong giờ hành chính (từ 8h00 - 11h00).

Danh sách GV phản biện KLTN đợt 2 năm 2017

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên phản biện đợt 2 năm 2017 như sau:

Danh sách phản biện KLTN đợt 2 năm 2017

Đề nghị sinh viên liên hệ gấp với giảng viên phản biện.

Thời gian dự kiến bảo vệ KLTN : từ 10-14/7/2017.

 

 

Copyright 2017  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient