logotype

Thông báo nhận thưởng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi đợt 1 năm 2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi đợt 1 năm 2018 có tên sau nhận thưởng tại văn phòng khoa E7.2 vào sáng thứ 2 ngày 16/7/2018 (từ 8h00 đến 11h00).

STT Họ tên sinh viên Mã số SV
1 Vũ Minh Nhật 13520580
2 Phạm Tri Thức 13520861
3 Huỳnh Thái Hòa 13520285
4 Trịnh Thanh Huy 13520356
5 Phạm Minh Mẫn 13520490

 

 

Triển khai công tác xét khen thưởng cấp ĐHQG năm học 2017-2018

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên công tác triển khai xét thi đua, khen thưởng cho sinh viên cấp ĐHQG năm học 2017-2018 như sau:
 

Đáp án đề thi Lập trình hướng đối tượng học kỳ 2 năm hoc 2017-2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo đáp án đề thi lập trình hướng đối tượng học kỳ 2 năm học 2017-2018.

Thông tin chi tiết về đáp án xem tại đây

Thông báo kết quả bảo vệ khóa luận đợt 2 năm 2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 như sau:

Kết quả bảo vệ KLTN đợt 2 năm 2018

Quyết định thành lập Hội đồng chấm KLTN đợt 2 năm 2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo mỗi đề tài sinh viên nộp 01 cuốn báo cáo đã điều chỉnh theo ý kiến đóng góp của giảng viên phản biện và Hội đồng chấm KLTN đóng bìa cứng màu xanh dương, chữ mạ vàng theo mẫu qui định http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html đồng thời bổ sung thêm tên đề tài bằng tiếng anh trên trang bìa về văn phòng khoa và 01 cuốn giống như vậy cho Thư viện trường vào sáng ngày thứ hai 16/07/2018 trong giờ hành chính (từ 8h00 - 11h00).

Thông báo khảo sát trực tuyến lấy ý kiến phản hồi từ SV về hoạt động giảng dạy của GV

Phòng TT-PC-ĐBCL thông báo khảo sát trực tuyến lấy ý kiến phản hồi từ SV về hoạt động giảng dạy của GV học kỳ II năm học 2017-2018.

File đính kèm tại

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient