logotype

Thông báo cập nhật file báo cáo KLTN đợt 1 năm 2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên báo cáo Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 cập nhât gấp file báo cáo Khóa luận tốt nghiệp theo link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1xz3ibVKaymIfJLdtIVaE-X4IuHOnzkLe

Đề nghị sinh viên gửi lên file nén rar hoặc 7z. rồi gửi password về địa chỉ mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Danh Sách Sinh Viên Dự Kiến Bị Xử Lý Học Vụ HK 1 Năm Học 2017-2018 Chương trình Chất lượng cao

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách sinh viên Chương trình Chất lượng cao dự kiến bị xử lý học vụ HK 1 năm học 2017-2018 như sau:

DSSV Chương trình Chất lượng cao xử lý học vụ học kỳ 1 nh 2017 - 2018

 

Những sinh viên có tên trong danh sách sinh viên Chương trình Chất lượng cao dự kiến bị xử lý học vụ HK 1 năm học 2017-2018 nộp đơn cứu xét tại văn phòng khoa (phòng E7.2, tòa nhà E) trong giờ hành chính (sáng từ 8h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 16h00) từ nay đến ngày 16/03/2018.

Danh sách sinh viên dự kiến bị xử lý học vụ HK 1 năm học 2017-2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách sinh viên dự kiến bị xử lý học vụ HK 1 năm học 2017-2018 như sau:

Danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Những sinh viên có tên trong danh sách sinh viên dự kiến bị xử lý học vụ HK 1 năm học 2017-2018 nộp đơn cứu xét tại văn phòng khoa (phòng E7.2, tòa nhà E) trong giờ hành chính (sáng từ 8h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 16h00) từ nay đến ngày 16/03/2018.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
KẾ HOẠCH XÉT XỬ LÝ HỌC VỤ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018
STT Ngày Nội dung công việc
1 08/3-09/03/2018 Phòng ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến bị xử lý học vụ cho P.KHTC kiểm tra học phí
2 12/03/2018 Phòng ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến bị xử lý học vụ về Khoa/Bộ môn; đồng thời gửi email đến từng sinh viên.
3 13/03-19/03/2018 Khoa/Bộ môn nhận đơn cứu xét của sinh viên và cho ý kiến vào đơn (đồng thời điền vào file) gửi về P.ĐTĐH
4 16/03/2018 P.ĐTĐH ra Quyết định thành lập Hội đồng xét XLHV
5 20/03-23/03/2018 P.ĐTĐH tổng hợp danh sách gửi Hội đồng xét XLHV
6 26/03-28/03/2018 Dự kiến họp Hội đồng xét XLHV
7 28/03-30/03/2018 Ra Quyết định danh sách sinh viên bị XLHV học kỳ 1 NH 2017-2018

Danh sách sinh viên Chương trình Chất lượng cao đủ điều kiện tốt nghiệp đợt T03/2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách sinh viên Chương trình chất lượng cao đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 03/2018 như sau:

DSSV đủ điều kiện tốt nghiệp T03/2018

Sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tại văn phòng khoa phòng E7.2 vào các buổi sáng từ ngày 15/03/2018 đến ngày 23/03/2018.

HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP GỒM:

- Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu); http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/369-m%E1%BA%ABu-%C4%91%C6%A1n-xin-x%C3%A9t-tn.html
- Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp THPT;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ giáo dục quốc phòng;
- Sinh viên từ khóa 2012 bắt buộc phải nộp chứng chỉ Anh văn theo qui chế đào tạo.
- Biên lai đóng lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp.

 

Thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án Chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 như sau: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jhNQ0M10Z4h78OMJPmWrVcDIEHXRCrj3cY5BMoi7aX8/edit?usp=sharing

Đề nghị sinh viên liên lạc với giảng viên hướng dẫn gấp để thực hiện đề tài.

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient