logotype

Thông Báo Nộp Báo Cáo KLTN Giữa Kỳ Đợt 1 Năm 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 nộp báo cáo giữa kỳ theo mẫu trên mục Biểu mẫu tại văn phòng khoa (phòng E7.2, tầng 7, tòa nhà E) vào giờ hành chính ngày 08/11/2018.

Những sinh viên đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 nếu muốn đổi tên đề tài thì nộp đơn xin đổi tên đề tài KLTN (mẫu đơn trong mục Biểu mẫu) về văn phòng khoa (phòng E7.2, tòa nhà E) ngày 08/11/2018.

Lưu ý: Sinh viên nào không nộp báo cáo giữa kỳ sẽ không được bảo vệ KLTN.

Quyết định giao đề tài KLTN đợt 1 năm 2019 - CLC

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo quyết định giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 Chương trình Chất lượng cao

QĐ giao đề tài KLTN đợt 1 năm 2019 Chương trình Chất lượng cao

Danh sách giảng viên hướng dẫn KLTN đợt 1 năm 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 như sau:

Danh sách hướng dẫn đề tài KLTN đợt 1 năm 2019

Đề nghị sinh viên liên hệ gấp với giảng viên để thực hiện đề tài đúng tiến độ.

Thời gian nộp báo cáo KLTN giữa kỳ : 15/11/2018.

Thời gian nộp báo cáo KLTN cuối kỳ: 03/01/2019

 

Quyết định giao đề tài KLTN đợt 1 năm 2019 hệ đào tạo chính qui

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Quyết định giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 hệ đào tạo chính qui đại trà.

QĐ giao đề tài KLTN đợt 1 năm 2019 hệ chính qui đại trà

 

Thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án Chuyên ngành học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên hướng Đôà án chuyên ngành học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 như sau:

Danh sách giảng viên hướng dẫn đề tài ĐACN học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Đê nghị các sinh viên đã đăng ký Đê tài đồ án chuyên ngành liên hệ với giảng viên hướng dẫn gấp từ nay đến 30/09/2018 để thực hiện đề tài.

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient