logotype

NHỮNG LƯU Ý KHI THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - 2017

NHỮNG LƯU Ý

KHI THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - 2017

Những lưu ý chung:

-         Cẩn trọng trong việc bảo quản tư trang, vật dụng cá nhân, tài sản có giá trị.

-         Giữ trật tự, Tắt chuông điện thoại di động, không sử dụng laptop trong thời gian diễn ra lễ.

-         Trong thời gian diễn ra lễ, nhà trường đã bố trí chụp hình cho các tân thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân. Không chụp hình, không lên sân khấu tặng hoa trong thời gian diễn ra lễ.

-         Sau lễ tốt nghiệp 7 ngày, tân thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân có thể lên website của trường (http://uit.edu.vn/photos/) để xem và download ảnh.

Đối với tân thạc sĩ, tân kỹ sư và tân cử nhân dự lễ:

-         07 giờ 30 thứ bảy, ngày 16/12/2017 tập trung tại Giảng đường 1 để điểm danh, nghe hướng dẫn nghi thức nhận bằng. Buổi lễ sẽ bắt đầu lúc 08 giờ 00.

-         Tuân theo sự điều động của Ban tổ chức, tuyệt đối không ra khỏi giảng đường trong thời gian diễn ra lễ (dự kiến kết thúc lúc 10 giờ 30).

-         Mặc lễ phục theo quy định, tua nón để phía bên trái.

-         Nhớ số thứ tự và ngồi đúng vị trí theo sơ đồ đã thông báo.

-         Khi chào cờ, và khi nghe đọc quyết định công nhận tốt nghiệp. sinh viên không đội nón.

-         Quy trình nhận bằng:

 • Bước 1: Di chuyển khi có sự điều động từ Ban tổ chức, di chuyển theo thứ tự danh sách, theo một hàng. Điểm danh trước khi di chuyển xuống cầu thang giữa dãy A và B.
 • Bước 2: Bước đến phía trước sân khấu, chỉnh trang y phục, tua nón bên trái, đợi xướng tên.
 • Bước 3: Khi nghe xướng tên, di chuyển đến giữa sân khấu; cúi đầu chào, bắt tay Thầy bằng 2 tay; cúi đầu để thầy gạt tua. Khi nhận bằng, cầm 2 tay, ngang ngực. Xoay người về phía khán đài, nhìn thẳng vào máy ảnh, chụp hình với thầy.
 • Bước 4: Di chuyển ra phía sau, xếp thành hàng theo sự hướng dẫn của người điều phối, chụp hình chung theo khoa.
 • Bước 5: Di chuyển về chỗ ngồi theo sự hướng dẫn.

Lưu ý: di chuyển ra khỏi chỗ ngồi theo hướng bên phải và vào lại chỗ ngồi từ bên trái.

Đối với Quý vị phụ huynh:

-         Vui lòng tuân theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức. Phụ huynh có thể ngồi theo dõi Lễ Tốt nghiệp tại các hàng ghế VIII, IX khán đài A; hàng ghế VIII, IX khán đài B Giảng đường 1; trường hợp Giảng đường 1 không còn chỗ trống, vui lòng ngồi theo dõi truyền hình trực tiếp tại Giảng đường 2, 3.

-         Không tập trung, đứng tại các cửa và lối đi của Giảng đường.

THỨ TỰ TRAO BẰNG,

SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI VÀ HƯỚNG DI CHUYỂN TRONG GIẢNG ĐƯỜNG 1

 

 

-       Tân thạc sĩ, kỹ sư & cử nhân lên nhận bằng theo sự điều động của Ban tổ chức, di chuyển theo hướng mũi tên. Di chuyển ra khỏi chỗ ngồi theo hướng bên phải, vào lại chỗ ngồi từ bên trái.

-       Số thứ tự được đánh tăng dần từ phải sang trái.

-       Thứ tự trao bằng:

 1. 1.Tân thạc sỹ (45 thạc sỹ, 2 đợt trao)
 2. 2.Tân kỹ sư chương trình tiên tiến ngành HTTT (4 kỹ sư, 1 đợt trao)
 3. 3.Tân kỹ sư chương trình tài năng ngành CNTT chuyên ngành ANTT (13 kỹ sư, 1 đợt trao)
 4. 4.Tân cử nhận chương trình tài năng ngành KHMT (20 cử nhân, 1 đợt trao)
 5. 5.Tân kỹ sư ngành HTTT (32 kỹ sư, 2 đợt trao)
 6. 6.Tân cử nhân văn bằng 2 và cử nhân chính quy ngành CNTT (16 cử nhân, 1 đợt trao)
 7. 7.Tân kỹ sư ngành KTMT (15 kỹ sư, 1 đợt trao)
 8. 8.Tân kỹ sư ngành KTPM (20 kỹ sư, 1 đợt trao)
 9. 9.Tân kỹ sư ngành CNTT chuyên ngành ANTT và tân kỹ sư ngành TT&MMT (32 kỹ sư, 2 đợt trao)
 10. 10.Tân cử nhân ngành KHMT (44 cử nhân, 2 đợt trao)
 11. 11.Tân cử nhân hệ đào tạo từ xa qua mạng (13 cử nhân, 1 đợt trao)

-       Khu vực chỗ ngồi:

 1. oĐại biểu, khách mời:
 • §Thầy Cô trong Ban Giám hiệu; Thầy Cô trưởng, phó khoa; Thầy Cô trưởng, phó phòng: Hàng ghế I, II khán đài B; hàng ghế I khán đài C
 • §Phụ huynh của sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa, phụ huynh của sinh viên được khen thưởng (có thư mời khi nhận lễ phục): Hàng ghế III khán đài B; hàng ghế II, III khán đài C
 1. oTân Thạc sĩ (số lượng 45):
 • §Số 001 – 009 (số lượng 9): Hàng ghế IV khán đài B.
 • §Số 010 – 020 (số lượng 11): Hàng ghế V khán đài B.
 • §Số 021 – 032 (Số lượng 12): Hàng ghế VI khán đài B.
 • §Số 033 – 045 (Số lượng 13): Hàng ghế VII khán đài B.
 1. oTân Kỹ sư CTTT HTTT (số lượng 4):
 • §Số 046 – 49 (số lượng 4): Hàng ghế IV khán đài C.
 1. oTân Kỹ sư tài năng ngành CNTT, chuyên ngành ANTT (số lượng 13):
 • §Số 050 – 053 (số lượng 4): Hàng ghế IV khán đài C.
 • §Số 054 – 062 (số lượng 9): Hàng ghế V khán đài C.
 1. oTân Cử nhân tài năng KHMT (số lượng 20),
 • §Số 063 – 073 (số lượng 10): Hàng ghế VI khán đài C.
 • §Số 074 – 082 (số lượng 10): Hàng ghế VII khán đài C.
 1. oTân Kỹ sư ngành HTTT (số lượng 32):
 • §Số 083 – 098 (số lượng 16): Hàng ghế VIII khán đài C.
 • §Số 099 – 114 (số lượng 16): Hàng ghế IX khán đài C.
 1. oTân Cử nhân văn bằng 2 (số lượng 3), Cử nhân chính quy ngành CNTT (số lượng 13):
 • §Số 115 – 120 (số lượng 6): Hàng ghế II khán đài D.
 • §Số 121 – 126 (số lượng 6): Hàng ghế III khán đài D.
 • §Số 127 – 130 (số lượng 4): Hàng ghế IV khán đài D.
 1. oTân Kỹ sư ngành KTMT (số lương 15):
 • §Số 131 – 135 (số lượng 5): Hàng ghế IV khán đài D.
 • §Số 136 – 145 (số lượng 10): Hàng ghế V khán đài D.
 1. oTân Kỹ sư ngành KTPM (số lương 20):
 • §Số 146 – 156 (số lượng 11): Hàng ghế VI khán đài D.
 • §Số 157 – 165 (số lượng 9): Hàng ghế VII khán đài D.
 1. oTân Kỹ sư ngành TT&MMT chuyên ngành ANTN (số lượng 4), Tân kỹ sư ngành TT&MMT (số lượng 28):
 • §Số 166 – 169 (số lượng 4): Hàng ghế VII khán đài D.
 • §Số 170 – 182 (số lượng 13): Hàng ghế VIII khán đài D.
 • §Số 183 – 197 (số lượng 15): Hàng ghế IX khán đài D.
 1. oTân Cử nhân ngành KHMT (số lượng 44):
 • §Số 198 – 204 (số lượng 7): Hàng ghế II khán đài A.
 • §Số 205 – 211 (số lượng 7): Hàng ghế III khán đài A.
 • §Số 212 – 220 (số lượng 9): Hàng ghế IV khán đài A.
 • §Số 221 – 230 (số lượng 10): Hàng ghế V khán đài A.
 • §Số 231 – 241 (số lượng 11): Hàng ghế VI khán đài A.
 1. oTân cử nhân hệ đào tạo Từ xa qua mạng (13 tân cử nhân):
 • §Số 242 – 254 (số lượng 13): Hàng ghế VII khán đài A.

Thứ tự nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

 


KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2018

 

STT

Ngày

Công việc

1

07/12/2017 – 08/12/2017

P.ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa/Bộ môn.

2

11/12/2017 – 21/12/2017

Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa/Bộ môn

3

25/12/2017

Khoa/Bộ môn gửi danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp về P.ĐTĐH.

4

28/12/2017 – 03/01/2018

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

05/01/2018

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Bá Nhiệm

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP GỒM:
- Đơn xin xét tốt nghiệp (theo mẫu); http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/369-m%E1%BA%ABu-%C4%91%C6%A1n-xin-x%C3%A9t-tn.html
- Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp THPT;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ giáo dục quốc phòng;
- Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ Anh văn (nếu có); Sinh viên khóa 2012 bắt buộc phải nộp chứng chỉ Anh văn theo qui chế đào tạo.
- 4 ảnh 3x4 (ghi đầy đủ họ tên, MSSV, ngày tháng năm sinh ở mặt sau, ảnh chụp trong vòng 6 tháng, sinh viên phải mặc áo sơ mi một màu, màu sáng, có cổ, nam có thắt cravat);
- Biên lai đóng lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp.

Sinh viên khoa Công nghệ Phần mềm đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ nộp hồ sơ xét tốt nghiệp tại văn phòng khoa phòng E7.2 vào các buổi sáng từ ngày 14/12/2017 đến ngày 21/12/2017.

Quyết định điều chỉnh tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo quyết định điều chỉnh tên đề tài Khóa luận đợt 1 năm 2018 như sau:

Điều chỉnh tên đề tài lớp Chính qui

Điều chỉnh tên đề tài lớp chất lượng cao

Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

Phòng Công tác Sinh viên gửi Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng đợt 2 năm 2017 như sau:

Thông báo lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT DANH HIỆU SV 5 TỐT, THANH NIÊN TIÊN TIẾN VÀ NHẬN KHEN THƯỞNG CÁN BỘ ĐOÀN HỘI CẤP KHOA

Xin chúc mừng các bạn sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt và Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác cấp khoa và sinh viên có nhiều đóng góp cho phong trào Đoàn Hội của khoa trong năm học 2016-2017 và được khen thưởng trong dịp lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức vào sáng ngày 17/11/2017.

Những bạn có tên trong danh sách chủ động liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt trước 16h ngày 16/11/2017 để xác nhận về việc nhận khen thưởng.

Thông tin liên hệ: Nguyễn Thị Thu Nguyệt, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ĐT:0968319031

Lưu ý:

Sinh viên có mặt trước 7h45 ngày 17/11/2017 và liên hệ BTC (Hà Duy Khiêm) để điểm danh và ngồi đúng vị trí đã được sắp xếp.

Ăn mặc gọn gàng, lịch sự, áo sư mi/thun trắng, đóng thùng, mang giày hoặc dép quay hậu.

STT

HỌ TÊN

MSSV

LỚP

SINH VIÊN 5 TỐT CẤP KHOA

1.    

Phạm Minh Mẫn

13520490

PMCL2013

2.    

Trương Khai Định

14520165

KTPM2014

3.    

Trần Hàm Dương

15520152

PMCL2015.1

4.    

Huỳnh Thanh Nhàn

15520564

KTPM2015

5.    

Trần Tấn Phát

15520607

KTPM2015

6.    

Phạm Trương Tiểu Phụng

15520656

KTPM2015

7.    

Trần Thị Cẩm Tú

16521351

KTPM2016

THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC

1.    

Trương Khai Định

14520165

KTPM2014

2.    

Trần Hàm Dương

15520152

PMCL2015.1

3.    

Nguyễn Cương Phát

15520601

PMCL2015.2

4.    

Lê Đức Tiến

15520881

PMCL2015.3

5.    

Trần Phú Vinh

15521020

PMCL2015.3

6.    

Thái Thị Phương Lan

16520653

KTPM2016

7.    

Phan Vĩnh Long

16520695

PMCL2016.2

8.    

Nguyễn Quốc Tài

16521053

PMCL2016.2

9.    

Trần Thị Cẩm Tú

16521351

KTPM2016

SINH VIÊN CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP
TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN – HỘI

1.    

Phan Thế Lỉnh

15520426

KTPM2015

2.    

Nguyễn Thị Lan Phương

16520972

PMCL2016.2

3.    

Tăng Hoàng Ân

16520020

KTPM2016

4.    

Lê Đức Tiến

15520881

PMCL2015.3

5.    

Đào Tiến Phát

15520600

KTPM2015

6.    

Nguyễn Cường Phát

15520601

PMCL2015.2

7.    

Nguyễn Khánh Duy

16520295

PMCL2016.1

8.    

Trịnh Ngọc Lợi

13520465

KTPM2013

9.    

Dương Chí Bình

15520050

PMCL2015.1

10.              

Phan Đức Anh

15520026

PMCL2015.1

11.              

Trần Khánh Nguyên

14520610

PMCL2014.1

12.              

Phạm Minh Mẫn

13520450

PMCL2013

13.              

Huỳnh Thái Hòa

13520285

PMCL2013

14.              

Huỳnh Đặng Chí Hùng

13520323

KTPM2013

Trân trọng.

STT

HỌ TÊN

MSSV

LỚP

SINH VIÊN 5 TỐT CẤP KHOA

1.    

Phạm Minh Mẫn

13520490

PMCL2013

2.    

Trương Khai Định

14520165

KTPM2014

3.    

Trần Hàm Dương

15520152

PMCL2015.1

4.    

Huỳnh Thanh Nhàn

15520564

KTPM2015

5.    

Trần Tấn Phát

15520607

KTPM2015

6.    

Phạm Trương Tiểu Phụng

15520656

KTPM2015

7.    

Trần Thị Cẩm Tú

16521351

KTPM2016

THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC

1.    

Trương Khai Định

14520165

KTPM2014

2.    

Trần Hàm Dương

15520152

PMCL2015.1

3.    

Nguyễn Cương Phát

15520601

PMCL2015.2

4.    

Lê Đức Tiến

15520881

PMCL2015.3

5.    

Trần Phú Vinh

15521020

PMCL2015.3

6.    

Thái Thị Phương Lan

16520653

KTPM2016

7.    

Phan Vĩnh Long

16520695

PMCL2016.2

8.    

Nguyễn Quốc Tài

16521053

PMCL2016.2

9.    

Trần Thị Cẩm Tú

16521351

KTPM2016

SINH VIÊN CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP
TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN – HỘI

1.    

Phan Thế Lỉnh

15520426

KTPM2015

2.    

Nguyễn Thị Lan Phương

16520972

PMCL2016.2

3.    

Tăng Hoàng Ân

16520020

KTPM2016

4.    

Lê Đức Tiến

15520881

PMCL2015.3

5.    

Đào Tiến Phát

15520600

KTPM2015

6.    

Nguyễn Cường Phát

15520601

PMCL2015.2

7.    

Nguyễn Khánh Duy

16520295

PMCL2016.1

8.    

Trịnh Ngọc Lợi

13520465

KTPM2013

9.    

Dương Chí Bình

15520050

PMCL2015.1

10.              

Phan Đức Anh

15520026

PMCL2015.1

11.              

Trần Khánh Nguyên

14520610

PMCL2014.1

12.              

Phạm Minh Mẫn

13520450

PMCL2013

13.              

Huỳnh Thái Hòa

13520285

PMCL2013

14.              

Huỳnh Đặng Chí Hùng

13520323

KTPM2013

Copyright 2017  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient