logotype

FUJINET thông báo tuyển dụng tháng 11

Skill tag: PHP, Java, .NET

Mô tả công việc:

-          Tham gia phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế Database, thiết kế chi tiết

-          Tham gia lập trình, kiểm thử sản phẩm Web Application(PHP – Java - .NET), Mobile , Winform Application

-          Web Application(PHP – Java - .NET):

  1. Làm việc với Java Web như: Java Core, Jsp Servlet, Struct 1, Struct 2, Spring MVC
  2. Làm việc với PHP Web framwork như Symfony, Laravel
  3. Làm việc với ASP.NET – MVC – AngularJS

-          Mobile : Làm việc với Android/ iOS

-          Winform Application : Làm việc với .NET (C#)

-          Cải tiến và nâng cao chất lượng dự án.

Thông tin chi tiết xem tại đây

poster-01

 

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient