logotype

[Gameloft VN] - Khóa training cho các bạn sinh viên

Công ty Gameloft  hỗ trợ các hoạt động cho các bạn khối lập trình viên.

Thông tin chi tiết cho khóa training technical dành cho câu lạc bộ game của trường.

  • Nội dung training: Làm game với C++ hoặc JavaScript
  • Đối tượng: các bạn trong CLB game
  • Thời gian:

Buổi 1: Kiến thức Lập trình game, sinh viên chọn 1 trong 2 giờ: Thứ ba 25/9 8h – 12h hay 14h – 18h

Buổi 2: Kỹ thuật xây dựng game, sinh viên chọn 1 trong 2 giờ: Thứ năm 27/9 8h – 12h hay 14h – 18h

  • Địa điểm: Gameloft Studio 1 – Lầu 7, Etown 2, 364 Cộng Hòa, Tân Bình
    Điều kiện: Các bạn có kiến thức basic về C++/Javascript và đam mê lập trình game.
  • Khi tham dự các bạn mang laptop cá nhân theo và cài đặt sẵn các chương trình sau đây: TortoiseSVN, BeyondCompare, FreeCommander, Notepad++, Visual C++ Express

Các bạn đăng kí vào link  

Deadline: vào 12h thứ sáu 21/09 để công ty gửi thư mời cho các bạn nhé.

Technical Training E-poster

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient