logotype

Công ty Fujinet tuyển dụng Fresher Web Developers

Skill tag: PHP, Java, .NET

Mô tả công việc:

   

- Tham gia phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế Database, thiết kế chi tiết

- Tham gia lập trình, kiểm thử sản phẩm Web Application(PHP – Java - .NET)

 - Làm việc với Java Web như: Java Core, Spring MVC

 - Làm việc với PHP Web framwork như Symfony, Laravel

 - Làm việc với ASP.NET – MVC – AngularJS

 

Thông tin chi tiết xem tại đây

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient