logotype

TMA Solutions tuyển thực tập sinh tháng 6/2017

SDC thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 19 (tháng 6/2017). Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA , vui lòng nộp hồ sơ về địa chỉ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  trước ngày 19/05/2017

 

Tuyển thực tập sinh năm 2017                                              

 

Description: :TMA-Signature3_files:image002.pngStudent Development Center

TMA Solutions  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  | Website: www.tmasolutions.com

Tel: +84-839-903-848 ; +84 (8)3997 8000Ext: 5615

                            Facebook: https://www.facebook.com/sdc.tma

Copyright 2018  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient