logotype

Liên hệ

* Lịch tiếp sinh viên

Khoa Công nghệ Phần mềm tiếp sinh viên tại văn phòng khoa - phòng E7.2 - các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính.

- Sáng từ 8h00 đến 11h00.

- Chiều từ 13h30 đến 16h00.

* Liên hệ công tác giáo vụ

Email: Cô Xuân – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         Thầy Lê Thanh Trọng – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại văn phòng Khoa CNPM: (08)37251993 – số nội bộ 120

Website: se.uit.edu.vn

Địa chỉ: Phòng E7.2, Tòa nhà E, trường ĐH Công Nghệ Thông Tin, ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

            Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

* Thông tin liên hệ cố vấn học tập

STT LỚP HỌ TÊN EMAIL SÔ ĐIỆN THOẠI
1 KTPM2012 Nguyễn Phương Anh anhnp@uit.edu.vn 0935.132.022
2 KTPM2013 Phan Nguyệt Minh minhpn@uit.edu.vn 0908.904.914
3 KTPM2014 Huỳnh Tuấn Anh anhht@uit.edu.vn 0968.467.993
4 KTPM2015 Nguyễn Vĩnh Kha khanv@uit.edu.vn 0906.736.732
5 PMCL2013 Phan Trung Hiếu hieupt@uit.edu.vn 0918.337.403
6 PMCL2014 Lê Thanh Trọng tronglt@uit.edu.vn 0932.470.201
7 PMCL2015 Trần Anh Dũng dungta@uit.edu.vn 098.880.8649
8 SV tự do  Nguyễn Trác Thức thucnt@uit.edu.vn 0908.219.695
Copyright 2017  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient